Partners


Samenwerking


Samenwerking met gemeentes, plaatselijke maatschappelijke instanties, sportinstellingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en natuurlijk met de organisatie van de Grand Départ in Rotterdam is voor “B On Tour for New Energy” een voorwaarde tot succes.
Daarnaast vormen ook landelijke organisaties zoals de KNWU, ANWB, BOVAG, Veilig verkeer Nederland, Fietsersbond en de provincies Zuid Holland, Zeeland en Brabant een wezenlijk onderdeel in onze plannen.


Partners van “B on Tour for New Energy”
  • Mobycon
  • Sportservice Zuid-Holland
  • Groenservice Zuid-Holland

Mobycon

Mobycon is een onafhankelijk adviesbureau met een brede en niet zelden verrassende visie op mobiliteitsvraagstukken. Mobycon werkt lokaal, nationaal en internationaal en stelt zich altijd ten doel om samen met opdrachtgevers te werken aan een zo effectief, veilig en economisch mogelijke mobiliteit. Een integrale benadering, flexibel meebewegend met de voortschrijdende inzichten, maakt oplossingen mogelijk waarmee onze maatschappij vooruit kan en waarvan ze beter kan worden.

Groenservice Zuid-Holland


Meer weten? Kijk op www.recreatiezuidholland.nl

Sportinnovatie
Meer weten? Kijk op www.sportinnovatie.nl