Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Stichting B On Tour wil met deze website u als bezoeker informeren over de B On Tour for New Energy activiteiten. Het betreft uitsluitend informatie van algemene aard, die niet is gericht op specifieke omstandigheden van enig persoon of activiteit.

De website van de Stichting B On Tour is met grote zorg samengesteld. B On Tour for New Energy streeft ernaar de informatie zo veel mogelijk bij te werken en correct te houden. Zij zal eventuele onjuistheden zoveel mogelijk trachten te verbeteren. B On Tour for New Energy kan deze informatie zonder nadere aankondiging wijzigen. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

B On Tour for New Energy aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van B On Tour for New Energy afwijken van de mondeling verstrekte informatie, prevaleert de laatstgenoemde.


© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website (informatie, beelden, images), mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Stichting B On Tour worden gereproduceerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.